Breaking News

School Calendar Guideline

Views: 208
0 0

School Calendar Guideline

အစိုးရ စက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ များ၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃၊ ပညာသင်နှစ် A.G.T.I ပထမနှစ် သင်တန်းအတွက် သင်ကြားရေးအစီအစဉ် ပြက္ခဒိန်  

စဥ်

အ‌ကြောင်းအရာ

မှ

ထိ

ကြာမြင့်ချိန်


ပထမနှစ်ဝက်‌‌‌ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

၁၄-၆-၂၀၂၂ပထမနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

၁၄-၆-၂၀၂၂

၅-၁၀-၂၀၂၂

(၁၆) ပတ်


ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်

၆-၁၀-၂၀၂၂

၁၀-၁၀-၂၀၂၂

( ၅ ) ရက်


ပထမနှစ်ဝက်စာ‌မေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း

၁၁-၁၀-၂၀၂၂

၂၁-၁၀-၂၀၂၂

(၁၁) ရက်ဒုတိယနှစ်ဝက်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

၂၁-၁၁-၂၀၂၂


ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

၂၁-၁၁-၂၀၂၂

၁၀-၃-၂၀၂၃

(၁၆) ပတ်


ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်

၁၁-၃-၂၀၂၃

၁၂-၃-၂၀၂၃

( ၂ ) ရက်


ဒုတိယနှစ်ဝက်စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း

၁၃-၃-၂၀၂၃

၂၄-၃-၂၀၂၃

(၁၂) ရက်


Industrial Training

၁၉-၄-၂၀၂၃

၃-၅-၂၀၂၃

( ၂ ) ပတ်

၁၀

အောင်စာရင်းထွက်ရှိခြင်း

၇-၅-၂၀၂၃
အစိုးရ စက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ များ၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃၊ ပညာသင်နှစ် A.G.T.I ပထမနှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်)သင်တန်းအတွက် သင်ကြားရေးအစီအစဉ် ပြက္ခဒိန်

စ်

အ‌‌ကြောင်းအရာ

မှ

ထိ

ကြာမြင့်ချိန်


ဒုတိယနှစ်ဝက်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်

၁၂-၅-၂၀၂၂


ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

၁၂-၅-၂၀၂၂

၃၁-၈-၂၀၂၂

(၁၆) ပတ်


ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်

၁-၉-၂၀၂၂

၄-၉-၂၀၂၂

( ၄ ) ရက်


Industrial Training

၂၀-၉-၂၀၂၂

၁၉-၁၀-၂၀၂၂

( ၁ ) လ
အစိုးရ စက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ များ၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃၊ ပညာသင်နှစ် A.G.T.I တတိယနှစ် သင်တန်းအတွက် သင်ကြားရေးအစီအစဉ် ပြက္ခဒိန်
စဥ် အကြောင်းအရာ မှ ထိ ကြာမြင့်ချိန်
ပထမနှစ်ဝက်‌‌‌ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် ၁၂-၅-၂၀၂၂
ပထမနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၁၂-၅-၂၀၂၂ ၄-၉-၂၀၂၂ (၁၆) ပတ်
ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် ၁-၉-၂၀၂၂
၄-၉-၂၀၂၂
( ၄ ) ရက်
ပထမနှစ်ဝက်စာ‌မေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း ၅-၉-၂၀၂၂ ၁၅-၉-၂၀၂၂ (၁၁) ရက်


ဒုတိယနှစ်ဝက်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် ၁၇-၁၀-၂၀၂၂

ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၁၇-၁၀-၂၀၂၂ ၇-၂-၂၀၂၃ (၁၆) ပတ်
ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် ၈-၂-၂၀၂၃ ၁၂-၂-၂၀၂၃ ( ၅ ) ရက်
ဒုတိယနှစ်ဝက်စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း ၁၃-၃-၂၀၂၃ ၂၃-၃-၂၀၂၃ (၁၁) ရက်
Industrial Training ၁-၃-၂၀၂၃ ၃၁-၅-၂၀၂၃ ( ၃ ) လ

၁၀

အောင်စာရင်းထွက်ရှိခြင်း

၄-၆-၂၀၂၃
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *